MASQUE MILANO “OPERA” COLLECTION ACT I - THE EXPERIENCES

Masque Milano là một nhà nước hoa với đặc biệt và đầy chất thơ đến từ nước Ý xinh đẹp. Tất cả các tác phẩm mùi hương tại đây được trình bày và sắp xếp trong bối cảnh của một vở diễn Opera với thứ tự của các hồi, các cảnh được sắp xếp khéo léo đầy tinh tế.

MASQUE MILANO “OPERA” COLLECTION ACT II - THE INTERIOR MONOLOGUES

Trong mỗi cảnh của vở opera, các nhân vật cũng như bối cảnh theo diễn biến của mạch chuyện mà khác đi. Và cuộc sống cũng vậy, chúng ta ai cũng mang trên mình những “chiếc mặt nạ”, đó là diện mạo, lối sống, hay thậm chí là cách ứng xử, các mối quan hệ xã hội. Chúng có thể đổi thay, thế nhưng ta không bao giờ có thể chối bỏ bản chất của mình.